OBRAZY

Přijměte prosím pozvání na výstavu mých obrazů. Obrazy budou k vidění v Klicperově divadle do 3.7.2022

OBRAZY 2022

VESMÍRNÝ OCEÁN

Tento obraz je inspirován hudbou k filmu Interstellar – skladatel Hanz Zimmer a jeho nebeské varhany. Vnímala jsem jen periodicky opakující se tóny a ruku jsem nechala volně vést.

🖤

100×100 cm

Akryl na plátně.

VE VLNÁCH

Vlny na mořské hladině. Pěna a vodní tříšť z rozbouřené vody symbolizuje naše vnímání okolních rušivých elementů. Vlny mohou působit hrozivě a ty se jich můžeš bát, mohly by tě vtáhnout.

Abys vlnu s lehkostí překonal, musíš do ní skočit.

Pokud tě okolní vjemy v tvém životě „rozbouří“, vnímej svůj střed, svoji duši, svoji podstatu. Tam nalezneš ticho. Na povrchu bouře, uvnitř klid.

🖤

100×120 cm

Akryl na plátně.

ROVNOVÁHA

Den a noc. Světlo a tma. Žhavý a studený. Teplo a chlad. Aktivita a pasivita. Jang a Jin.

🖤

100×50 cm

Akryl na plátně.

VZPOMÍNKY

Vzpomínky jsou paměťové vtisky oživující zážitek z minulosti. Naše vzpomínky jsou přetvářeny vlivem zapomínání, tudíž nejsou přesným zachycením prožité reality. Vzpomínky jsou jako lanka emocí, které vznikly v okamžiku vytvoření paměťového vtisku. Tato lanka si tvoří své cesty v závislosti na momentálním emočním rozpoložení – v okamžiku vybavení zážitku. Fascinující je, že naše vzpomínky mohou být zcela smyšlené bez našeho vědomí. A my jim věříme.

🖤

100×120 cm

Akryl na plátně. Strukturovací pasta + metalické plátky.

SKRYTÉ EMOCE

Skryté energie, které nikdy nezaniknou. Stále v pohybu, stále transformující.

🖤

100×100 cm

Akryl na plátně + metalické plátky. Strukturovací pasta.

DÍVEJ SE SRDCEM

Přestaňme si všímat a vnímat pouze očima. Dívejme se také skrze své srdce. Uvidíme víc.

🖤

130×90 cm

Akryl na plátně + metalické plátky. Linoryt.

ZRCADLENÍ

Co mi druzí zrcadlí? Co ve mně to je? Nevědomé propojení v komunikaci, které v nás může vyvolat emoční procesy připomínající erupce na slunci.

Neutíkejme před tím, kdo jsme.

🖤

120×80 cm

Akryl na plátně + metalické plátky. Linoryt.

ŽIVOTNÍ ENERGIE DUCHA

Vyčerpatelný zdroj naší síly, který si musíme chránit. Tento zdroj je vyživován láskou k sobě samému a cestou životního naplnění.

🖤

120×100 cm

Akryl na plátně. Linoryt.

ČASOVÉ KONTINUUM

Teď, které se snažíme uchopit, zaznamenat. Vnímání času na základně chronologické posloupnosti tvoří paralelu s vnímáním „správného“ okamžiku.

🖤

130×90 cm

Akryl na plátně. Linoryt.

OBRAZY 2021

Zlatá brána

Odevzdejte ji vše, co již nepotřebujete a co Vám neslouží. Vnímejte svoji energii, jak s ní nakládáte. Kdy ji máte nadbytek a kdy s ní plýtváte? Jaká činnost Vás energeticky nabíjí nejvíc? Žijte a pracujte v radosti. Dělejte to, co Vás baví. Rozpomínejte se na své poslání. Vaše omezení vzniká z nevíry v to, že jsou věci tak prosté a jednoduché. Projděte branou a uvidíte…

🖤

100×100 cm

Akryl na plátně + metalické plátky. Linoryt.

Jasnovidno

Za mimosmyslové vnímání se mimo jiné řadí jasnovidnost. Je to opravdu MIMOsmyslové vnímání? Nebo se jedná o intenzivně zesílený smysl, tedy přijímač na našem těle? Díky duhovce a zornici jsme schopni rychle rozeznat stav mysli a rozpoložení bytosti, na kterou se díváme. Až 80% všech vjemů vnímáme očima. O očích se také říká, že jsou oknem do duše. Můžeme skrze oko vidět až „do vesmíru“? Máme přirozenou schopnost vidět „neviditelné“? Nemůžeme nebo nechceme?🖤

88×88 cm

Linoryt na papíru + metalické plátky.

V italském rámu modré barvy s muzeálním sklem.

Kosmický dech

Drak představuje nekonečné štěstí. Již staří mistři Feng Shui považovali za nezbytné mít v prostoru tento symbol vystavený. Drak využívá kosmický dech, z kterého pochází jeho obrovská moc. Drak je tradičně spojován s novými začátky, přináší bohatství a je zdrojem energie pro podnikání. Přináší rozvahu, ochranu a moudrost 🖤

100×70

Linoryt. Kresba + metalické plátky.

Zemitá transformace

Motýl je symbolem transformace. Proměna symbolizuje životní cyklus … narození, život, smrt a znovuzrození. Duše motýla je plná radosti, kreativní a svobodná. Motýl si je vědom jen přítomného okamžiku a transformace je pro něj přirozená. Proměna a růst je jeho přirozeností. Zámotek motýla se trpělivě připravuje na okamžik, kdy mu narostou křídla, aby mohl svobodně létat „tančit“ životem. Obraz je symbolicky doplněn o měsíční cyklus, který se opakuje stále dokola a symbolizuje nekonečné bytí.

65 x 65 cm

Akvarel na papíře + metalické plátky. Linoryt.

Duchovní očista

V tichosti pohlédněte jelenovi do očí a nechte ho, aby k Vám promlouval a čistil Vaše myšlenky. Pečuje o Vás a hlídá Vaší duchovní sílu. Jestliže někdo vstoupí do Vašeho energetického pole, pak ho jelen dokáže nabrat na parohy a odnést daleko od Vás. Jelen je zvíře šamanů. Pomocí něj se dokážete vciťovat do energií druhých a za jeho pomoci můžete léčit. Otevírá nás bdělosti, senzibilitě, přívětivosti a lásce 🖤

100×70 cm

Linoryt na papíře + metalické plátky.

Masivní dřevěný rám

Úplněk ve Vodnáři

Úplněk ve Vodnáři se vyznačuje touhou po svobodě a pohlcením tím, co děláme. Uvědom si, kým doopravdy jsi a jaký život chceš ve své budoucnosti žít. Co tě učiní doopravdy lepší a krásnější lidskou bytostí. Často se totiž stává, že se člověk jen žene za určitými cíli, a když jich dosáhne, nakonec zjistí, že mu stejně nepřinesly to, po čem doopravdy prahne 🖤

44×44 cm

Akvarel na papíře + akrylová tuš + metalické plátky.

Létové dráhy

Paralelní vnímání podobnosti dvou světů. Mikrosvět stromu, který při svém růstu tvoří léta. Makrosvět vesmíru, který stvořil oběžné dráhy. Jejich spojení.

Kombinace akrylové tuše + přírodní uhel + metalické plátky 🖤

V italském rámu zlaté barvy s muzeálním sklem.

70 x 60 cm

Modrá transformace

Motýl je symbolem transformace. Proměna symbolizuje životní cyklus … narození, život, smrt a znovuzrození. Duše motýla je plná radosti, kreativní a svobodná. Motýl si je vědom jen přítomného okamžiku a transformace je pro něj přirozená. Proměna a růst je jeho přirozeností. Zámotek motýla se trpělivě připravuje na okamžik, kdy mu narostou křídla, aby mohl svobodně létat „tančit“ životem. Obraz je symbolicky doplněn o měsíční cyklus, který se opakuje stále dokola a symbolizuje nekonečné bytí.

Akvarel + akryl + tuš + metalické plátky

65×65 cm

TEMNÁ NOC DUŠE

Skrze ty nejkrutější životní zkušenosti můžeš vyrůst. Je to dar.

Ať už to bylo cokoliv, bylo to překrásné a uklidňující. Přišel mi sdělit, že JE.

100×70 cm

Linoryt + přírodní uhel + grafit, v černém italském rámu s antireflexním sklem.

OBRAZY 2020

Noční motýl

Můra je symbolem noci, času a proměny. Vývoj housenky můry může trvat až 5 let. Můra je také symbolem nestálosti podoby, protože se umí bravurně maskovat. Je to pro ni nutnost, když saje sladké šťávy krásných květů, které se otevírají až za soumraku. V tu chvíli je terčem mnoha jejích nepřátel. Ke své orientaci v prostoru používá Lunu. Můra také může symbolizovat zprávu, kterou se dozvíme v noci. Je vyslankyní mezi světy, právě pro její relativní vnímání a spojení s časem.

Akvarel na papíru, v bílém italském rámu s muzeálním sklem.

48×36 cm

Dílem z něho

My ženy máme obrovský dar, že máme tu moc přivést na svět nového člověka, porodit dítě. Ovšem nikdy bychom neměly zapomínat, že toho jsme schopné díky daru od muže. Je to proces přírody, který nelze nikterak obejít, či nahradit.

100×70 cm

Akryl na papíru.

Zarámované v masivním modrém rámu s muzeálním sklem.

Zřím Tě

Cítím Tě, vnímám Tě, jsem tu s Tebou. Jsem Tvojí součástí. Jsem Tebou.

Akryl + linoryt na plátně v bílém italském rámu.

40x30cm

Vesmírný cyklus

Astronomické cykly jsou periody, ve kterých se opakují určité vesmírné jevy. Pro nás mají největší význam cykly spojené se Zemí, které určují střídání dne a noci a ročních období. Cyklů v přírodě si všímali již lovci při pravidelných tazích zvěře, či sběrači při každoročním zrání plodů. Opakované vesmírné jevy měli vliv i na tvorbu známých pranostik, které svazují čas vhodný k zemědělským úkonům. Například s východem hvězdy Sírius před slunečním úsvitem byly spojovány i životodárné záplavy na Nilu. Z toho vyplývá, že náš život velmi ovlivňuje postavení planet ve vesmíru, zejména pak Slunce a Měsíce.

Hojnost

Hojnost je stav mysli. V mysli nám lítá tisíce a tisíce myšlenek, které nás mohou svazovat, ale mohou nás i povznést. Je na nás, které myšlence se budeme věnovat. Na co myslíme, to roste, to tvoříme.

36×48 cm

Akvarel na papíru, v bílém rámu s muzeálním sklem.

Spolu

Tak rozdílní a přeci stejní. Jen spolu jsme silnější, odvážnější, celistvější. Spolu tvoříme náš svět, náš vesmír. Nikdy nejsi sám.

36×48 cm

Akvarel na papíru, v bílém italském rámu s muzeálním sklem.

Anděl bytí

Kdy? VyuŽIJME každý okamžik TADY A TEĎ.

36×48 cm

Akvarel na papíru, v bílém italském rámu s muzeálním sklem.

Dvojplamen

Druhá polovina naší duše, kterou musíš milovat. Pak můžeš létat.

100×70 cm

Akvarel + akryl na papíru, v bílém masivním italském rámu s muzeálním sklem.